Régi jászkun könyvek

JÁSZOK EGYESÜLETE
1537 Budapest 114 Pf. 367.
www.jaszokegyesulete.hu
info@jaszokegyesulete.hu

Szíves figyelmébe ajánljuk az alábbi jászkunsági vonatkozású kiadványokat! Kérjük, válassza ki az Önt érdeklő könyvet. Majd szíveskedjék megadni megrendelése postázási címét a fenti elérhetőségek valamelyikén.

A megrendeléseket beérkezési sorrendben teljesítjük. A küldeményeket utánvéttel postázzuk.

Erdei Ferenc: Futóhomok 
Budapest, Athenaeum, 1938. 242 oldal, 35 fényképfelvétellel, egészvászon kötés, 5.000 forint.

A Magyarország felfedezése sorozat egyik meghatározó kötete. A neves szociológus a Buda- és Pestvidéki települések után áttekinti a Kiskunság községeinek, városainak sorát. Beszél a kunpusztákról, a kunok szállásairól, a gazdák és zsellérek életéről. Nagyon szép példány.

Szkíták aranya
Budapest, Szépművészeti Múzeum, 1985. 56 oldal, fűzve, 3.000 forint

A leningrádi Ermitázs káprázatos aranykincseit bemutató vendégkiállítás katalógusa, számos színes és fekete-fehér fotóval, 130 tétel részletes leírásával, két térképpel, bibliográfiával.

László Gyula: Lehel kürtje
Budapest, 1958. 17 oldal, fűzve, 2.000 forint

László Gyula tanulmányának második kiadása. A kürt mondája után részletesen bemutatja a Lehel kürtöt (kihajtható grafikai ábrázolással), és nyolc képes tábla melléklettel.

Magyarrá lett keleti népek
Budapest, Panoráma, 1988. 280 oldal, egészvászon kötés, 3.000 forint.

A László Gyula és Szombathy Viktor szerkesztésében, az Utazások a múltban és a jelenben c. sorozat részeként megjelent kötet áttekinti a székelyek, a blakok, a kazárok és kabarok, a besenyők, az úzok, a kunok, a palócok, a törökök, és nem utolsó sorban a jászok fejlődéstörténetét. A tudós szerzők tanulmányait László Gyula vezeti be.

Bartha Antal: A magyar nép őstörténete
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988. 402 oldal, kötve, 5.000 forint

A monográfia meghatározza a magyar őstörténet fogalmát, ismerteti az őshazaelméleteket, bemutatja a magyarság anyagi és szellemi műveltségének elemeit, Julianus barát útját. Szól a magyar törzsek életéről Levédiában és Etelközben. A sztyepp népeinek sorában bemutatja a zsidó hitre tért kazárokat, valamint az alánokat is. Bibliográfiával, névmutatókkal, négy térképpel.

Szabó László: Jászság
Budapest, Gondolat, 1982. 322 oldal, kötve, eredeti papírborítójával, 3.000 forint

A Magyar Néprajz sorozat e kötete a mai napig a legteljesebb összegzése a Jászság néprajzának: közel félszáz fényképpel, egy térképpel. A könyv ismerteti a táj történetét, gazdasági és társadalmi fejlődését, a paraszti  let rendjét, szokásait, anyagi és szellemi kultúrájának jellegzetességeit.

Bellon Tibor: Nagykunság
Budapest, Gondolat, 1979. 253 oldal, kötve, eredeti papírborítójával, 3.000 forint.

A Magyar Néprajz sorozat e kötete bemutatja a Nagykunság közjogi különállásának gyökereit, felvázolja a táj történetét, népének szokásait, gazdálkodási rendjét, hiedelemvilágát. Félszáz fényképpel, egy térképpel.

Tálasi István: Kiskunság
Budapest, Gondolat, 1977. 332 oldal, kötve, eredeti papírborítójával, 3.000 forint

A Magyar Néprajz sorozat e kötete bemutatja a Kiskunság történetét, művelődéstörténetét, néprajzát. Számos fényképpel, grafikával, egy térképpel.

Kovács Éva: Árpád-kori ötvösség
Budapest, Corvina Kiadó, 1974. 51 oldal, 40 fekete-fehér, 8 színes tábla, kötve, 4.500 forint

Kovács Éva (Jászárokszállás szülötte) a középkori művészet világszerte ismert kutatója, egyesületünk volt tagja fájdalmasan korán lezárult  életművének jelentős állomása e kötet. Bemutatja az akkor még ismeretlen helyen őrzött magyar szent koronát, a székesfehérvári királysírok leleteit, ereklyetartókat, pecsétnyomókat, ötvösremekeket.

Adatok Szolnok megye történetéből I.
Szolnok, Megyei Levéltár, 1980. 654 oldal, fűzve, 6.500 forint

A kétkötetes adattár első kötete a megye valamennyi települését feldolgozza abc rendben Abádszalóktól Mezőtúrig. Így e kötetben a Jászság 17 városa, községe is megtalálható. A kiadvány ismerteti az adott település történetét, nevének eredetét, címereit, régészeti, néprajzi értékeit, népesedését, a tulajdonviszonyok alakulását. Az adatokat  táblázatok, fényképek gazdagítják. A további tájékozódást segíti a  részletes irodalomjegyzék, s a hatalmas jegyzetapparátus.

B. Supka Magdolna: Aba-Novák Vilmos
Budapest, Corvina Kiadó, 1971. 110 oldal, 84 tábla fekete-fehér és színes műmelléklet, egészvászon kötés, 4.500 forint

B. Supka Magdolna művészettörténész két kiadást megért, nagysikerű monográfiája az első átfogó feldolgozása Aba-Novák Vilmos festészetének. A 84 képtábla bemutatja az életmű legkiemelkedőbb alkotásait. Nekünk, jászoknak természetesen a legizgalmasabbak a jászszentandrási templom hatalmas közéleti és egyházi vihart kiváltó képei.

Bács-Kiskun megye műemlékjegyzéke
Budapest, 1964. 30 oldal, fűzve, 1.200 forint

Az 500 példányban megjelent kiadvány a megye 58 településének építészeti értékeit veszi számba. A tételes felsorolás különösen gazdag  Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kunszentmiklós tekintetében.

Ugyanezen mű 1976. évi kiadása, 4 térképpel, 1.200 forint.

Jász-Nagykun-Szolnok megye műemlékjegyzéke
Budapest, 2005. 79 oldal, fűzve 1.500 forint

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kiadványa ABC-rendben tekinti át a megye azon településeit, ahol műemléki védettségű épületek, objektumok találhatók. A kötet Jánoshidáról három, Jászalsószentgyörgyről kettő, Jászapátiról tizenkettő, Jászárokszállásról öt, Jászberényből harminchat, Jászdózsáról három, Jászfelsőszentgyörgyről tizenhét, Jászfényszaruról kettő, Jászjákóhalmáról hat, Jászladányból négy, Jászszentandrásról egy, Jásztelekről egy műemléki leírást tartalmaz. Valamennyi ismertetéshez egy-egy fénykép is társul.

Tolnay Gábor: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye mezőgazdaságának egyes kérdései 1920-1944 között
Szolnok, 1994. 363 oldal, fűzve, 3.500 forint

E fontos, adatgazdag kézikönyv a Jászkunság Füzetek 9. köteteként jelent meg. A kiadvány bemutatja a Nagyatádi-féle földreform megyei (közte jászsági) végrehajtását; a növénytermesztés, állattenyésztés jellegzetességeit. Jelentős jegyzetapparátussal, táblázatokkal.

Henkey Gyula: Őseink nyomában (László Gyula előszavával)
Budapest, 1993. 156 oldal, fűzve, 3.200 forint

A magyarság etnikai-embertani képét felvázoló kötet a neves szerző kandidátusi értekezését adja közre. A 12 vizsgálati csoportban ott voltak a jászágiak (Jászboldogháza, Jászszentandrás, Jászdózsa, Lajosmizse lakói) is. 48 vizsgált személy fotójával, irodalomjegyzékkel, közel száz táblázattal.

Halász Mátyás történeti leírása Jászszentlászlóról
Jászszentlászló, 1993. 269 oldal és további fényképmellékletek, fűzve, 4.000 forint

A történeti, művelődéstörténeti, néprajzi munka mindmáig egyetlen átfogó feldolgozása a község életének. A jászkun redempció idején, 1745-ben a települést Jászjákóhalma, Jászdózsa, Jászmihálytelek (Jásztelek), Jászfelsőszentgyörgy váltotta meg.

Mihail Iljin: A Fekete-tengertől a Káspi-tóig
Budapest, Dante Kiadó, 1950. 162 oldal, számos fényképpel, papírkötésben 2.000 forint

A szerző útirajzában áttekinti a kaukázusi köztársaságok történetét és jelenét. Élvezetes kordokumentum, mely nem mentes az aktuálpolitikai kérdésektől sem.

Szomory Emil: Egy 13-as jászkun huszár
Budapest, Athenaeum, 1917. 142 oldal, félvászon kötés, 5.000 forint.

A kötet három novellája szépírói eszközökkel dolgozza fel a szerző
haditudósítóként szerzett megrendítő és lebilincselő élményeit.

Gink Károly - Rubovszky Éva: A perzsa művészet évezredei

Budapest, Corvina Kiadó, 1982, 22 oldal és 112 fekete-fehér, ill.
színes képtábla, 4.500 forint

A jászokkal rokon iráni nép évezredes kultúrájának, művészeti kincseinek máig egyik legteljesebb feldolgozása, bemutatása ez a gyönyörű album.

Mindne jog fenntartva! 2003 Jász Napló